Šróbenie k membránovým plynomerom
search

Šróbenie k membránovým plynomerom

Plynomerové šróbenia sa používajú k správnemu pripojeniu plynomerov k meraciemu miestu.

Šróbenie k plynomeru 5/4" 1 pár = 2x (matica 5/4" + nástavec + tesnenie)
Šróbenie k plynomeru 6/4" 1 pár = 2x (matica 6/4" + nástavec + tesnenie)
Šróbenie k plynomeru 2" 1 pár = 2x (matica 2" + nástavec + tesnenie)
    
katalógový list Šróbenie membránovým plynomerom 5/4"