Prevodník AEW310
search

Prevodník AEW310

Prevodník AEW310.2 je používaný na diaľkový prenos impulzných výstupov meradiel prostredníctvom M-Bus. K impulznému adaptéru je možné pripojiť jedno alebo dve meradlá s impulzným výstupom. Parametrizácia musí byť realizovaná prostredníctvom rozhrania M-Bus pred pripojením do siete, pomocou SW ACT20 a prevodníka M-Bus/USB alebo M-Bus/RS232.