Upínacie rameno páky KHA
search

Upínacie rameno páky KHA

Používa sa na ovládanie armatúr pomocou ramena páky, uhlového kĺbu a tiahla, ak nie je možné namontovať servopohon priamo nad armatúru alebo ak je potrebné ovládať viacero klapiek súčasne. Upevnenie prebieha v ľubovoľnej polohe, dokonca aj s malým presadením hriadeľa, voliteľne pomocou kolíka, pera s upínacou skrutkou alebo upínaním alebo kombinovane.

Pre pohony: NK, NL, N1, N2, N3, N4, N5, NEx1, NEx2, NEx3, NEx4, NEx5,

resp. N6; NEx6