Uhlový kĺb GK
search

Uhlový kĺb GK

Používa sa v spojení s ramenom páky alebo ramenom upínacej páky a spojením.

Pre pohony: NL, N1, N2, N3, N4, N5, N6, NEx1, NEx2, NEx3, NEx4, NEx5, NEx6