Konzola AKN
search

Konzola AKN

Používa sa na montáž pohonov na armatúry a klapky. Skladá sa z montážnej dosky na strane pohonu so závitovými skrutkami.

AKN1 má nastaviteľný rozstup stĺpikov 50 - 120 mm.
AKN4/5 má pevný rozstup stĺpikov 120 mm.

Pre pohony: NL, N1, N2, N3, N4, N5, N6, NEx1, NEx2, NEx3, NEx4, NEx5, NEx6