Prúdový výstup
search

Prúdový výstup

Prúdový výstup umožňuje spätnú väzbu polohy pomocou prúdovej slučky.

Spätná väzba polohy cez štandardný signál 4 … 20 mA

Koncové polohy programovateľné

Dvojvodičová technológia (prúdový výstup je napájaný prevádzkovou energiou prúdovou slučkou)

Zlomenie kábla zistiteľné riadením vyššej úrovne