Elektronický polohovač ESR
search

Elektronický polohovač ESR

ESR-N pre pohony série N, NV, K, KA, V, NEx

ESR-NK pre pohony série NK, VK

ESR-NL pre pohony série NL

Viacvrstvová doska plošných spojov priemyselnej kvality

Rozloženie PCB testované EMC

vnútorná ochrana riadiacej elektroniky

Reléový koncový stupeň s RC ochranným obvodom pre riadenie motora

integrované koncové spínače

Vstup nastavenej hodnoty 12 bit (resp. 10 bit)

Výstup skutočnej hodnoty 12 bit (resp. 10 bit)