Prepočítavač ELCOR lite
search

Prepočítavač ELCOR lite

Prepočítavač množstva plynu ELCOR lite je meradlo určené k prepočtu objemu plynu meraného pri pracovných podmienkach na objem pri základných podmienkach.

Informácia o pretečenom množstve plynu je snímaná prostredníctvom impulzných výstupov plynomeru alebo prostredníctvom dátového výstupu enkodéru. Teplota plynu a tlak plynu sú merané integrovanými prevodníkmi. Stupeň kompresibility plynu vypočítavá prístroj podľa bežných metód alebo používa konštantnú hodnotu.