Prepočítavač ELCOR plus
search

Prepočítavač ELCOR plus

Prepočítavač množstva plynu ELCOR plus je meradlo určené k prepočtu objemu plynu meraného pri pracovných podmienkach na objem pri základných podmienkach.

Informácia o pretečenom množstve plynu je snímaná prostredníctvom impulzných výstupov plynomeru alebo prostredníctvom dátového výstupu enkodéru. Teplota plynu a tlak plynu sú merané integrovanými prevodníkmi. Stupeň kompresibility plynu vypočítavá prístroj podľa bežných metód alebo používa konštantnú hodnotu.