Prepočítavač EK280
search

Prepočítavač EK280

EK280 je kompaktný, batériou napájaný prepočítavač objemu, ktorý je môžné pripojiť k membránovým, turbínovým, rotačným plynomerom. Prepočítavač vypočíta konverzný faktor C a stlačiteľnosť K na základe údajov o spotrebe a analógových meraní teploty a tlaku plynu. Objemy a prietoky pri základných podmienkach a pri podmienkach merania sa vypočítajú na základe týchto údajov. Môže mať integrovaný 2G alebo 4G modem na dátovú komunikáciu. V prostredí s nebezpečenstvom výbuchu Ex zóna 0/1, je modem napájaný špeciálnym modulom lítiovej batérie. Ak sa zariadenie používa v Ex zóne 2 s nebezpečenstvom výbuchu alebo v bezpečných priestoroch, je možné použiť širokopásmový napájací zdroj modemu prepočítavača. V tejto verzii je možné použiť modul Ethernet na pripojenie zariadenia k sieti (LAN).