Prepočítavač EK205
search

Prepočítavač EK205

Honeywell Elster EK205 je batériový prepočítavač objemu ktorý je možno ľahko namontovať na plynomery od spoločnosti Elster alebo iných výrobcov. Je napájaný lítiovou batériou so životnosťou minimálne päť rokov, zariadenie vypočíta objem plynu pri základných podmienkach na na základe údajov o spotrebe dodávaných prietokovými proporcionálnymi impulzmi z pripojeného meracieho prístroja a meraní teploty plynu a tlaku. Zariadenie EK205 vo verzii bez snímača tlaku sa môže používať ako teplotný prevodník. Funkcia zaznamenávania údajov, sériové rozhranie a rôzne protokoly dátovej komunikácie umožňujú integráciu do koncových zariadení a systémoch SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).