Rozvádzač RT-02
search

Rozvádzač RT-02

Typová rada rozvádzačov RT-02/X je navrhnutá ako jednoduchý koncept pre pripojenie rôznych meračov prostredníctvom ich impulzných výstupov a následný prenos týchto informácií do nadradeného systému. Jadrom zostavy telemetrického rozvádzača je komerčne vyrábaný modul TDI340, ktorý funguje ako čítač impulzov z výstupov typu SO (prípadne REED) s rozhraním RS485 a protokolom MODBUS RTU. Modul MODBUS_configurator V1.0 spolu s jednoduchým užívateľským programom na PC (pod systém Windows) zrozumiteľnou formou sprístupní nastavenie najdôležitejších registrov bez potreby generovania MODBUS RTU „telegramov“. Celá zostava je napájaná zálohovaným zdrojom, čiže pracuje po limitovanú dobu aj pri výpadku napájania ďalej bez straty synchronizácie počítadiel impulzov a komunikácie s nadradeným systémom.