Vodomer MeiStreamRF Plus
search

Vodomer MeiStreamRF Plus

MeiStream RF Plus je priemyselný vodomer s eRegistrom na studenú vodu. Má integrovanú rádiovú technológiu SensusRF na prenos dát, ktorá poskytuje výhody jednosmernej i obojsmernej komunikácie popísanej nižšie. SensusRF je optimalizovaný bezlicenčný rádiosystém pre batériovo napájané koncové body merania a zosilòovaèe. Systém je prispôsobiteľný pre mobilný dia¾kový odpočet bez nutnej zmeny komponentov. Je dostupný vo frekvencii 433 MHz a 868 MHz.

Vodomer MeiStream RF Plus
Veľkosť DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN150
Maximálny (špičkový) prietok Q5 (m3/h) 50 55 60 120 160 400
Menovitý (trvalý) prietok Q3 (m3/h) 30 35 40 63 100 250
Rozbeh 0,03 0,03 0,035 0,04 0,065 0,12
Stavebná dĺžka L 220 200/270/300 200/300 200/225/300/350 250/350/360 300/500
Výška H (od osi potrubia) 120 120 120 150 150 177
    
katalógový list MeiStreamRF Plus