Vodomer typ Cordonel
search

Vodomer typ Cordonel

Statický priemyselný vodomer na studenú vodu je ultrazvukový vodomer bez pohyblivých častí alebo iných prekážok prietoku. Vodomer je vybavený rádiovou komunikáciou pre walk-by/drive-by odpočty. Inštalácia do horizontálneho a vertikálneho potrubia. Na LC-displeji sú zobrazované údajov o spotrebe, prietoku, teplote, tlaku (voliteľne) a informácie o stave. Používa sa na fakturačné meranie pitnej a úžitkovej vody do 50°C.

Vodomer Cordonel
Veľkosť DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
Maximálny (špičkový) prietok Qs (m3/h) 78 90 125 200 310
Menovitý (trvalý) prietok Q3 (m3/h) 40 40 63 100 160
Stavebná dĺžka L1 220 200/240/300 200/300 200/225/300/350 250/350/360
Výška H (od osi potrubia) 238 238 258 297 315
    
katalógový list Cordonel