Vodomer typ MeiTwinRF
search

Vodomer typ MeiTwinRF

Združený vodomer na studenú vodu do 50°C s počítadlom s integrovanou rádiokomunikáciou a dataloggerom, LC-displejom, je zložený z hlavného vodomeru, vedľajšieho vodomeru a prepínacieho (pružinového) ventilu. Hlavný a vedľajší vodomer sú umiestnené v rade za sebou. Prepínací ventil s extrémne nízkou tlakovou stratou a predĺženou životnosťou. Na meranie spotreby vody v systémoch s veľkým rozpätím prietokov, tiež na meranie veľmi malých rozsahov pri zisťovaní únikov vody. Vhodný pre použitie v požiarnych rozvodoch.

Vodomer MeiTwinRF
Veľkosť DN50 DN65 DN80 DN100
Maximálny (špičkový) prietok Qs (m3/h) 90 120 200 280
Menovitý (trvalý) prietok Q3 (m3/h) 50 70 120 180
Stavebná dĺžka L1 270/300 300 300/350 360/350
Výška H (od osi potrubia) 250 250 250 250
    
katalógový list MeiTwinRF