Príslušenstvo
search

Príslušenstvo

- Montážne konzoly na montáž pohonov na armatúry.

- Kĺb umožňuje pohyb armatúr prostredníctvom páky a spojky. Používa sa v spojení s pákovým ramenom a závesom.

- Spojka na pohyb armatúr pomocou pákového ramena, kĺbu a spojky.

- Ručná páková spojka na montáž na armatúry s dorazovými lištami na umožnenie ručného nastavenia. Slúži aj ako ručný indikátor polohy.

- Upínacia páka umožňuje ovládanie armatúr pomocou upínacieho ramena páky, kĺbu a spojky.

- Upínacia páková spojka na ovládanie armatúr pomocou pákového ramena. Montáž v ľubovoľnej polohe.

- Redukcia vnútorného osemuholníka pohonu na vonkajší štvorec ventilu.

- Medzikus na prenos krútiaceho momentu medzi pohonom a armatúrou.

- Spojka na spojenie hriadeľa armatúry a pohonu s pružnou vložkou.

- Spojka na pevné spojenie hriadeľa pohonu a armatúry