GAS Trade, s.r.o. IČO : 36313114
Jiráskova 104/28 IČ DPH : SK2020181053
916 01 Stará Turá Zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín vl. 12059/R
Slovenská republika
tel.: +421 917 786 304
tel.: +421 905 341 977
e-mail : obchod@gastrade.sk
Milan Klimáček
riaditeľ
Mobil : +421 905 799 360
e-mail : klimacek@gastrade.sk
Martina Lukáč
obchodný zástupca/konateľ
Mobil : +421 905 399 465
e-mail : ekonomika@gastrade.sk
Jaroslav Cibulka
obchodný zástupca
Mobil : +421 905 399 467
e-mail : cibulka@gastrade.sk
Martina Sadloňová
obchodný zástupca
Mobil : +421 940 514 376
e-mail : sadlonova@gastrade.sk