G.A.S. a.s. Spoločnosť G.A.S. a.s. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa dovozom a predajom meracej a regulačnej techniky prakticky do všetkých odvetví priemyselnej výroby, najmä v rámci Českej republiky. Hlavnými aktivitami spoločnosti sú predaj MaR techniky, veľkoobchod elektroinštalačnej techniky, veľkoobchod kúrenárskej, vodoinštalačnej a sanitárnej techniky.
U Kyjovky 3928/1
695 01 Hodonín
Česká republika
Telefon : +420 518 700 111
e-mail : gas@gas-as.cz
www : www.gas-as.cz
G.A.S. a.s. pobočka Plzeň
Plzeňská 179
332 09 Štěnovice
Česká republika
Telefon : +420 377 917 301
e-mail : plzen@gas-as.cz
www : www.gas-as.cz
MONTGAS, a.s. Spoločnost MONTGAS, a.s. Hodonín je významným výrobcom a dodávateľom regulačných staníc plynu. Ponuka RS plynu zahŕňa rôzne konštrukčné provedenia vrátane malých regulačných sústav RESO. Služby spoločnosti tiež zahŕňjú výstavbu plynovodov, a plynovodných prípojok, údržba a servis plynových zariadení, kotolne a výmenníkové stanice.
U Kyjovky 3953/3
695 01 Hodonín
Česká republika
www : www.montgas.cz