Našou snahou je zákazníkovi ponúknuť kompletnú ponuku kvalitných prístrojov v našom odbore pôsobnosti.

Poskytujeme poradenské služby v oblasti meracej a regulačnej techniky svojim stálym, ale aj potencionálnym zákazníkom.

 

Pre svojich zákazníkov zabezpečujeme záručný servis, ako aj pozáručný servis a kalibrácie nami dodávaných výrobkov priamo vo výrobných závodoch, alebo v certifikovaných servisných a kalibračných strediskách.