Naša spoločnosť, GAS Trade, s.r.o., vznikla v roku 2000 ako obchodná spoločnosť zaoberajúca sa dovozom a predajom meracej a regulačnej techniky, so zameraním na oblasť plynárenstva.

Postupom času naša spoločnosť rozšírila oblasť pôsobenia na všetky oblasti priemyslu na území Slovenskej republiky.

Našou hlavnou činnosťou je predaj plynomerov, tlakomerov a teplomerov, bezpečnostných armatúr, vodomerov, regulátorov tlaku plynu, plynových filtrov, priemyselných armatúr, servopohonov a elektromagnetických ventilov.

Plynomery

Prostredníctvom našej materskej spoločnosti G.A.S. a.s. je naša spoločnosť jediným zástupcom pre SR na plynomery vyrábané spoločnosťou ELSTER (HONEYWELL).  Okrem membránových plynomerov rady BK, rotačných plynomerov RABO a RVG-ST, turbínových plynomerov TRZ2 a SM-RI-X sme zástupcom Českého výrobcu REOS (predtým PREMAGAS CZECH), ktorý vyrába axiálne a radiálne turbínové plynomery typu RTP, RTPE, ATPE, RPTE. Popri výrobe plynomerov sa REOS venuje opravám a overovaniu turbínových a rotačných plynomerov so špecializáciou na meranie prietoku plynu v bioplynových staniciach.

Tlakomery a teplomery

Vzájomná dlhoročná spolupráca so spoločnosťou PREMATLAK, a.s. a organizačné zmeny (spojenie spoločností PREMATLAK, a.s. a SLOVARM, a.s. Myjava) vyústila k vzájomnej dohode o generálnom zastúpení výrobkov PREMATLAK, a.s. (PTL). V našej ponuke sú tlakomery a teplomery ako pre bežné použitie, tak aj priemyselné prípadne špeciálne tlakomery pre potreby merania tlaku viskóznych a agresívnych látok, pre oblasť kúrenárstva, vzduchotechniky, hydrauliky, potravinárstva, energetiky, chemického priemyslu a petrochémie, ťažkého priemyslu ... V ponuke máme výrobky PREMATLAK, WIKA, STIKO, METRA Šumperk, EXATHERM.

Bezpečnostné armatúry

V oblasti bezpečnostných armatúr zastupujeme spoločnosť ARMAGAS, výrobcu nepriamo ovládaných membránových bezpečnostných uzáverov typu BAP a VAP a priamo ovládaných uzáverov typu BPV. V ponuke máme tiež bezpečnostné plynové ventily vyrábané spoločnosťami PEVEKO a Elettromeccanica Delta.

Regulátory tlaku plynu

V našej ponuke sú stabilizátory, domové a priemyselné regulátory renomovaných výrobcov ako HONEYWELL, TARTARINI, PIETRO FIORENTINI, Elettromeccanica Delta, MAXITROL, SČA, FRANCEL, IPM-EG...

Plynové filtre

Ponúkame plynové filtre Talianského výrobcu Elettromeccanica Delta, českých výrobcov ALFA IN, TECHKO a ARMAGAS.

Vodomery

Dodávame kompletný sortiment nemeckého výrobcu, firmy SENSUS, čo zahŕňa bytové, domové a priemyselné vodomery, dátové a impulzné vysielače, inteligentné meradlá a merače tepla.

Armatúry

V oblasti armatúr dodávame výrobky spoločností VAG (predtým JMA Hodonín), posúvače JAFAR, uzatváracie klapky ABO VALVE a SIEGEVAL, guľové uzávery od slovinského výrobcu POLIX.

Taktiež dodávame výrobky Armaturenfabrik Franz Schneider (AS-Schneider), nemeckého výrobcu ventilových súprav, prístrojových armatúr, "Block & Bleed" ventilov, "double Block & Bleed" ventilov, rozdeľovačov vzduchu, tlakomerových ventilov, kohútov a príslušenstva, ventilov pre naftové motory a armatúr pre atómové elektrárne.

Servopohony a pneupohony

Rovnako ako pri armatúrach ponúkame široký sortiment elektrických pohonov v jednootáčkovom, viacotáčkovom a tiahlovom vyhotovení od viacerých výrobcov. Samozrejme, ponúkame aj pohony vo vyhotovení EEx pre výbušné prostredie, ako aj špeciálne vyhotovenia pohonov pre vysoké menovité sily. Zastupujeme ako výhradný dovozca pre SR renomovaného nemeckého výrobcu ARIS a dodávame aj výrobky REGADA, BELIMO, AGROMATIC atď.

Elektromagnetické ventily

V spolupráci s európskymi výrobcami riadiacej techniky Elettromeccanica Delta z Talianska, JAKŠA zo Slovinska, C.E.M.E z Talianska, BUSCHJOST z Nemecka, REGADA zo Slovenska a nemecký výrobca GSR, ktorý dodáva svoje výrobky na trhy po celom svete, ponúkame všetky bežné a špeciálne verzie 2/2 alebo 3/2-cestných elektromagnetických ventilov vrátane proporcionálne riadených, pneumaticky ovládaných piestových, membránových a hadicových ventilov. V tlakovom rozsahu od vákua do 500 barov a pri teplotách od -196 °C do +200 °C, pre všetky bežné neagresívne a agresívne médiá vrátane CNG, zemného plynu, bioplynu, kyslíka, demineralizovanej vody, pary a chladiacich médií. Náš sortiment zahŕňa ventily so závitovými, prírubovými alebo zváranými prípojkami vo veľkostiach DN1 - DN300.