• Bimetalové

  Bimetalové teplomery sú určené na meranie teploty plynných, kvapalných, alebo pevných médií. Sú vhodné na použitie vo všeobecnom priemysle, kúrenárstve, vodárenstve, vzduchotechnike, pneumatike, hydraulike. Princíp merania je rôzna rozťažnosť kovov tvoriacich bimetalový pásik.

 • Tlakové

  Tlakové plynové teplomery sú určené na meranie teploty plynných, kvapalných, alebo pevných médií v agresívnom a neagresívnom prostredí. Sú vhodné na použitie v chemickom, ťažobnom, energetickom alebo potravinárskom priemysle.

 • Príslušenstvo

  Teplomerové puzdrá a návarky sú určené pre správne pripojenie teplomerov k meraciemu miestu. Puzdro sa zaskrutkuje do návarku. Do puzdra sa vloží stopka teplomera, nastaví sa jeho poloha a zaistí sa orechom, maticou, prípadne červíkom.

 • Sklenené

  Technické teplomery sú určené na meranie teploty plynných, kvapalných, alebo pevných médií. Sú vhodné na použitie vo všeobecnom priemysle, kúrenárstve, vodárenstve, vzduchotechnike, pneumatike, hydraulike.