Dňa 1. 1. 2024 došlo k zlúčeniu spoločností PREMATLAK, a.s. a SLOVARM, a.s. Myjava do jednej spoločnosti, ktorá bude aktívna pod názvom SLOVARM, a.s. Tento krok so sebou priniesol aj zmenu obchodnej politiky v oblasti predaja výrobkov Prematlak, a.s.

V zmysle uvedených zmien a v záujme zachovania predaja výrobkov s logom „PTL“, došlo medzi spoločnosťami Slovarm, a.s. Myjava a GAS Trade, s.r.o. Stará Turá k partnerskej dohode, kde zastúpenie značky Prematlak bude zastrešované spoločnosťou GAS Trade, s.r.o. Hlavným cieľom je zabezpečenie technickej podpory a plynulosti dodávok výrobkov „PTL“ k zákazníkovi.

Pre správnu voľbu tlakomerov z našej stránky môžete použiť základné kategórie, alebo filter podľa základných parametrov.

 • Ekonomy

  Tlakomer je určený na meranie plynných a nízkoviskóznych kvapalných látok, ktoré nekryštalizujú a nepôsobia agresívne a korozívne na zliatiny medi.

  Vhodné na použitie vo všeobecnom priemysle, strojnom inžinierstve, vzduchotechnike, pneumatike.

 • Štandardné

  Tlakomery sú určené na meranie plynných a nízkoviskóznych kvapalných látok, ktoré nekryštalizujú a nepôsobia agresívne a korozívne na zliatiny medi.

  Vhodné na použitie vo všeobecnom priemysle, strojnom inžinierstve, vzduchotechnike, pneumatike, hydraulických systémoch.

 • Priemyselné

  Tlakomery sú určené na meranie plynných a nízkoviskóznych kvapalných látok, ktoré nekryštalizujú a nepôsobia agresívne na časti tlakomera, ktoré s ním prichádzajú do styku. Tlakomery naplnené tlmiacou tekutinou sú určené do procesov s vibráciami, resp. s dynamickým tlakovým zaťažením. Vhodné na použitie vo všeobecnom priemysle, strojnom inžinierstve, ekologických technológiách, stavebníctve, v priemyselných a technologických systémoch. 

 • Nízkotlakové

  Nízkotlakové tlakomery sú určené na meranie suchých plynných látok, ktoré nekryštalizujú a nepôsobia agresívne a korozívne voči materiálom s ktorým prichádzajú do styku. Sú vhodné na použitie v plynárenskom priemysle, strojnom inžinierstve, ekologických technológiách, stavebníctve, v priemyselných a technologických systémoch, zdravotníctve.

 • Celonerezové

  Celonerezové tlakomery sú určené na meranie agresívnych, nízkoviskóznych plynných a kvapalných látok, ktoré nekryštalizujú a nepôsobia agresívne na nehrdzavejúcu oceľ. Tlakomery naplnené tlmiacou tekutinou sú určené do procesov s vibráciami, resp. s dynamickým tlakovým zaťažením.

  Sú vhodné na použitie v chemickom priemysle, petrochemickom, banskom priemysle, strojnom inžinierstve, ekologických technológiách, stavebníctve.

 • Kontrolné a etalónové

  Kontrolné resp. etalónové tlakomery sú určené na meranie plynných a nízkoviskóznych kvapalných látok, ktoré nekryštalizujú a nepôsobia agresívne a korozívne na zliatiny medi. Tlakomery sú vhodné pre overovanie prevádzkových tlakomerov v laboratóriu.

 • S oddeľovacou membránou

  Tlakomery s oddeľovacou membránou sú určené na meranie agresívnych plynných a kvapalných látok, viskóznych médií, obsahujúcich pevné čiastočky alebo znečistenia. Tlakomer naplnený tlmiacou kvapalinou je určený do procesov s vibráciami, resp. s dynamickým tlakovým zaťažením. Sú vhodné na použitie v chemickom, petrochemickom, banskom priemysle, v strojnom inžinierstve, ekologických technológiách, stavebníctve.

 • Dvojité a diferenčné

  Dvojité resp. diferenčné tlakomery sú určené na meranie plynných a nízkoviskóznych kvapalných látok, ktoré nekryštalizujú a nepôsobia agresívne a korozívne na materiály prichádzajúce s nimi do styku. Sú vhodné pre použitie vo všeobecnom priemysle, kúrenárstve, vodárenstve, vzduchotechnike. Sú určené na meranie tlakovej diferencie na filtroch, armatúrach alebo vykurovacích okruhoch.

 • Kontaktné

  Kontaktné tlakomery sú určené na meranie plynných a nízkoviskóznych kvapalných látok, ktoré nekryštalizujú a nepôsobia agresívne na nehrdzavejúcu oceľ. Používajú sa na riadenie a kontrolu prevádzky tlakových zariadení. Vhodné sú na použitie vo všeobecnom priemysle, strojnom inžinierstve, ekologických technológiách, stavebníctve, v priemyselných a technologických systémoch.

 • Pre koľajové vozidlá

  Tlakomery pre koľajové vozidlá sú vo všeobecnosti určené na meranie tlakov v jednej, resp. v dvoch oddelených tlakových sústavách, pre meranie plynných a kvapalných látok. Sú určené na meranie predovšetkým v brzdných a palivových systémoch.

 • Pre hasičskú techniku

  Tlakomery sú určené pre aplikácie na hasiacich čerpadlách a v hasičských vozidlách. Sú určené na meranie podtlaku resp. tlaku (sacej a výtlačnej výšky) čerpadiel hasičskej techniky.

 • Termomanometre

  Termomanometre sú určený na súčasné meranie tlaku a teploty z jedného odberného miesta. Sú vhodné na použitie vo všeobecnom priemysle, kúrenárstve, vodárenstve, vzduchotechnike, pneumatike, prípadne hydraulických systémoch.

 • Príslušenstvo k...

  Tlakomerové príslušenstvo slúži na správne pripojenie tlakomerov a snímačov tlaku k meraciemu miestu. Slúži aj ako ochrana meradla pred vplyvom teploty, resp. chemickej agresivity meraného média.

 • Voľba tlakomerov - filter

  Na uľahčenie voľby správneho typu tlakomera je možné použiť filter podľa základných vlastností a parametrov. Avšak všetky vyrábané prevedenia a ich kombinácie nie je možné filtrovať, takže ak nenájdete prevedenie podľa Vašich potrieb, neváhajte nás kontaktovať.