Plynomer je merací prístroj, ktorý množstvo pretečeného plynu z daného odberného miesta. Podľa použitia sa plynomery rozdeľujú na membránové, rotačné-piestové, a turbínové plynomery.

 • Membránové

  Membránové plynomery sú určené na fakturačné a podružné meranie bežných plynov. Napr. zemný plyn, propán, bután, vodík, dusík, vzduch, inertné plyny. Plynomery sú dodávané aj v prevedení s teplotnou kompenzáciou pre vonkajšiu montáž. Majú možnosť montáže snímača NF na diaľkový prenos údajov.

 • Rotačné

  Rotačné piestové plynomery sú inovatívne, vysoko presné fakturačné plynomery s veľkým rozsahom meracích rozsahov. Sú vhodné pre zemný plyn, propán, bután, vodík, dusík, vzduch, inertné plyny. Sú štandardne vybavené NF snímačom INS. Na objednávku je možné dodať NF snímač Wiegand a VF snímač A1K.

 • Kvantometre

  Kvantometre QA sú kompaktné prietokomery plynu. Môžu sa používať na meranie zemného plynu, butánu, propánu, svietiplynu, metánu a inertných plynov.

 • Turbínové

  Turbínové plynomery sú presné a spoľahlivé plynomery v oblasti prepravy a distribúcie plynu. Používajú sa na meranie prietoku rôznych plynov (zemný plyn, svietiplyn, propán, bután, etylén, vzduch). Sú používané ako fakturačné meradlo v distribučných spoločnostiach.

 • Príslušenstvo